Dakrandbeveiliging, diverse soorten

Hoe kun je het werken op een plat dak veilig maken voor iedereen die het dak betreedt? Uiteraard kan dit alleen door een goede en stevige dakrandbeveiliging toe te passen. Zodat veiligheid te allen tijde voorop staat. Om veilig en comfortabel op hoogte te kunnen werken, is het heel belangrijk dat de juiste valbeveiliging op het dak wordt geïnstalleerd. Voor dit doel zijn speciale randbeschermers ontwikkeld. Er is keuze uit tijdelijke dakrandbeveiliging voor platte, maar uiteraard ook voor hellende daken. De verschillende mogelijkheden wat betreft dakrandbeveiliging bestaat altijd uit onderdelen die zeer eenvoudig en snel te monteren zijn. Zij bieden jou en je medewerkers de nodige veiligheid voor alle werkzaamheden op hellende en platte daken.

Dakrandbeveiliging voor een plat dak

Bij het werken op platte daken is het risico om te vallen zeer groot. Iedereen is wettelijk verplicht bijzondere aandacht aan de veiligheid te besteden. Gelukkig kan dakrandbeveiliging een plat dak voorzien van de nodige valbeveiliging. Het is gemakkelijk te gebruiken en maakt van een plat dak een veilige werkomgeving.

Valbeveiliging voor een hellend dak

In principe is werken op een hellend dak gevaarlijker dan werken op een plat dak. Je bent in een minder stabiele werkpositie, dus het gevaar is altijd aanwezig. Je loopt het risico dat je van het dak wegglijdt en niet al het nodige gereedschap zal op een schuin dak kunnen blijven liggen. De juiste valbeveiliging maakt zelfs van een hellend dak een veilige plek om te werken. Met de juiste beveiliging zet je altijd de veiligheid van je medewerkers op de eerste plaats!

Valrisicogebied bij de rand van de val

Als doorgangen en werkroutes zich op minder dan 2 meter van een valrand bevinden, bevinden zij zich in een zogenaamde valrisicozone. Op dit gebied is valbeveiliging voor werknemers verplicht. De vallende rand kan de rand van het dak zijn, maar ook de rand van een dakraam of een rook- en warmteafvoersysteem. Vanaf een potentiële valhoogte van één meter moeten volgens DIN 4426 doorgangen op dakoppervlakken worden beveiligd indien deze ingangen of werkplekken zich in het valrisicogebied bevinden. Als de dakhelling groter is dan 20 graden, is permanente valbeveiliging vereist.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top