Is een bouwkundige keuring verplicht of niet?

Bij de (ver)koop van een woning neemt de bouwkundige keuring veelal een centrale plek in gedurende het verkoopproces. Hoewel een bouwkundig rapport vaak wordt ingezet door partijen, betekent dit niet dat dit ook verplicht is. Wij leggen in dit artikel graag uit wanneer een bouwkundige keuring al dan niet verplicht is.

Verplichting voor de verkoper

Als verkoper moet je inzicht hebben in hetgeen je wilt gaan verkopen. Je bent dan ook verplicht om alle bekende gebreken en aandachtspunten aan de woning aan de potentiële kopers mede te delen. Er bestaat echter geen verplichting om dit met een bouwkundig rapport te onderbouwen. Ook is er geen plicht om nog onbekende gebreken vooraf te ontdekken. Voor de verkoper bestaat er dus in principe geen plicht om zijn woning te laten onderzoeken in een bouwkundige keuring.

Verplichting voor de koper

Voor een koper kan dit anders liggen. Een koper wil zekerheid hebben in wat zij wilt gaan aanschaffen. Dit zijn vaak persoonlijke afwegingen om al dan niet een bouwkundig rapport op te laten stellen. Toch rust er ook op de koper geen absolute verplichting om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Dit is vaak een eigen keuze of zij hier tijd en geld aan willen besteden. De risico’s bij een miskoop rusten immers doorgaans op de koper zelf. Voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) kan de hypotheekverstrekker wel een bouwkundige keuring verplicht stellen. Vaak is dit alleen als in een taxatierapport blijkt dat sprake is van meer dan 10% van de marktwaarde van de woning aan achterstallig onderhoud. Dit is immers ook weer van invloed op het kapitaal waarmee de hypotheekmogelijkheden worden berekend.

Conclusie: wel of geen bouwkundige keuring laten verrichten?

Zoals hiervoor is vastgesteld, geldt slechts in zeer beperkte gevallen een verplichting tot het verrichten van een bouwkundige keuring. Het zal daarom in een meerderheid van de gevallen gaan om een persoonlijke keuze van de kopers of zij dit de moeite waard vinden. In het algemeen kan dit zeker worden aanbevolen, omdat het een zekere mate van zekerheid biedt. Het kopen van een huis is een belangrijke stap in het leven, waarbij grote kostenposten kunnen opdoemen. Zorg er wel altijd voor dat deze keuring gebeurd door een erkende en professionele inspecteur. Huiskeur staat in ieder geval als professioneel bouwkundig inspectiebureau voor jou klaar en is werkzaam door heel Nederland.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top