Waarom is dakisolatie belangrijk

Het grootste gedeelte van de energie die we verbruiken gaat naar de verwarming van je woning. Deze warmte kan op verschillende manieren uit je woning ontsnappen. Het grootste gedeelte van het verlies gaat door het dak namelijk 33%, zowel door ramen als muren gaat telkens gemiddeld 22% van de warmte verloren.

Je dak isoleren zal het grootste positief effect hebben op je verwarmingsrekening. Daarom moet dit primordiaal worden aangepakt (voor alle andere energiebesparende maatregelen)

Dakisolaties en zoldervloerisolaties zijn aldus de meest renderende maatregel om energie te besparen en ze worden ook beloond met veel premies. Zo worden de kosten van isolatie zeer snel terugverdiend en uw wooncomfort verhoogt aanzienlijk.

Hoe je dak isoleren?

1. Isoleer ik nu mijn dak of de zoldervloer?

Dat is de eerste keuze die je moet maken!. De isolatie moet worden aangebracht op de scheiding waar binnentemperatuur en buitentemperatuur elkaar ontmoeten. Een expert voor isolatie in Alkmaar kan je hier ook bij helpen.

Als je de zolder op termijn wil gaan bewonen, is het logisch dat je het dak isoleert. Gebruik je de zolder niet als leefruimte dan is het raadzaam om de zoldervloer te isoleren. Deze isolatie is veel goedkoper, je hebt een kleiner verliesoppervlak, en verwarmt niet nodeloos de hele zolderruimte. Je kan opteren bij de keuze van isolatiemateriaal om isolatie beloopbaar te houden of onbeloopbaar (is goedkoper).

2. Mogelijke oplossingen

Hellend dak met isolatie in het dakschil

● Isolatie tussen de dragende dakelementen: de ruimte tussen de kepers en spanten wordt opgevuld met isolatiemateriaal Om daken te isoleren tussen de kepers zijn halfstijve platen minerale wol aan te raden. Zij lenen zich best voor het volledig egaal en luchtdicht aanbrengen van de isolatie. Er moet steeds een ononderbroken lucht- of dampscherm aangebracht worden. Dit moet beletten dat intern geproduceerd vocht zich ophoopt in de dakisolatie waardoor het isolerend effect zou verloren gaan.

● Zelfdragende isolerende dakelementen: het dak is opgebouwd uit “sandwichpanelen” waarbij de kepers, de isolatie, het onderdak deel uitmaakt van de isolatie.

● Sarking dak: hier worden de isolatieplaten bovenop de kepers en spanten aangebracht.

● Plat dak

● Bij een plat dak bevindt de isolatie aan de buitenkant van het dak, net onder de dakdichting.Op de draagvloer en de afschotlaag worden eerst een dampscherm aangebracht. Hierop wordt dan de isolatie gelegd.

● Dit is de eerste keuze die je moet maken in functie van de bouwtechnische mogelijkheden van je woning

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top