Wat kan een ontstoppingsdienst precies voor jou betekenen?

Er is in de praktijk zowat niets vervelender als geconfronteerd worden met een verstopping. Toch is het een probleem dat zich vaak laat gelden. Op het ogenblik dat je te maken krijgt met een dergelijke vervelende gebeurtenis spreekt het voor zich dat je dit graag zo snel mogelijk achter de rug zal willen hebben. In bepaalde gevallen is het mogelijk om daarvoor een beroep te doen op de diensten van bijvoorbeeld je vaste loodgieter, maar dat is niet altijd zo. Soms is het dan ook zo dat je genoodzaakt bent om een gespecialiseerde ontstoppingsdienst onder de arm te nemen. Wil je graag ontdekken wat deze partij precies voor jou kan betekenen? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Wat moet je weten over een ontstoppingsdienst?

Wanneer je in je woning geconfronteerd wordt met een bepaalde verstopping is het vanzelfsprekend dat je dit probleem zo snel mogelijk zal willen kunnen verhelpen. In eerste instantie zou je hiervoor een loodgieter kunnen inschakelen, maar niet zelden geven mensen er toch de voorkeur aan om een beroep te doen op de diensten van een gespecialiseerde ontstoppingsdienst. Dit niet in het minst omdat deze bedrijven toch net over wat meer mogelijkheden beschikken voor wat het oplossen van een bepaalde verstopping betreft. Op vlak van tarieven is het zo dat er vaak ook maar weinig verschil bestaat tussen deze van loodgieters enerzijds en ontstoppingsdiensten anderzijds.

Welke andere taken kan je toevertrouwen aan een ontstoppingsdienst?

Het spreekt voor zich dat bovenstaande niet de enige situatie is waarin je een beroep kan doen op de diensten van een ontstoppingsdienst. In de praktijk is het dan ook zo dat er op heel wat verschillende plaatsen in je woning sprake kan zijn van een verstopping die optreedt. Enkele andere taken die je dan ook kan toevertrouwen aan een dergelijke onderneming zijn de volgende:

  • Het verwijderen van urinesteen evenals kalksteen uit de afvoerleidingen;
  • Het doorspoelen en reinigen van klokputjes of sterfputten; 
  • De ontstopping van leidingen van reukafsluiters en toezichtputten;

Wanneer je twijfelt of het karwei dat jij wenst uit te laten voeren wel geschikt is voor een loodgieter of een ontstoppingsdienst om uit te voeren is het altijd interessant om even met haar contact op te nemen. Leg het probleem voor en er zal je meteen worden aangegeven of je dit karwei kan toevertrouwen aan bijvoorbeeld ontstoppingsdiensten of niet.

Wat wanneer je afvoer verstopt raakt in het weekend of op feestdagen?

Geconfronteerd worden met een verstopping is iets wat in de praktijk vaak voorkomt op de meest ongewenste momenten. Dit betekent onder meer dat je er ook mee kan worden geconfronteerd in bijvoorbeeld het weekend of wanneer er sprake is van een feestdag. Dat hoeft op zich niet zo’n groot probleem te zijn. Voor een ontstoppingsdienst geldt in de praktijk namelijk dat deze niet zelden over een zogenaamde spoedservice beschikt. Deze is ook beschikbaar op feestdagen evenals in het weekend. Let wel, ben je van plan om dan een beroep te doen op de diensten van een dergelijke vakman? Dan spreekt het voor zich dat de kosten wel enigszins hoger zijn gelegen. 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top